Music-Making Company on a Terrace

Dirck Franchoisz Hals 1620/25

Music-Making Company on a Terrace foto: | photo: Tom Haartsen

Details

os 76-10 Sidney R. de Kadt, die dit werk dd. 28-7-2004 in langdurig bruikleen aan het Frans Hals Museum heeft afgestaan. Dit werk is nu eigendom van het Frans Hals Museum en geschonken door de Vrienden van het Frans Hals Museum ter ere van hun 25-jarig bestaan.

Other pieces by Dirck Franchoisz Hals

Benefactors

  • Bank Giro Loterij
  • Mondriaanfonds
  • Haarlem