Doneren, schenken, nalaten

Zowel het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem als de Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem zijn aangemerkt als ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Hierdoor zijn schenkingen en erfstellingen vrijgesteld van belasting en komen deze volledig ten goede aan het museum, een specifiek project of de collectie. De schenker geniet een aantal fiscale voordelen. Wanneer u wilt schenken of nalaten informeert Emma Swaan u graag over de mogelijkheden.

Schenken

Wanneer u eenmalig of incidenteel een schenking wilt doen aan het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem, kan deze schenking op uw fiscale jaarinkomen in mindering worden gebracht. Mocht u geïnteresseerd zijn in een eenmalige schenking dan kan deze ten goede komen aan een specifiek project of aan het museum in het algemeen.

Wanneer u het museum voor een langere periode steunt is uw belastingvoordeel het grootst. Bij deze vorm van schenken zegt u voor tenminste vijf jaar toe het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem een vast bedrag te schenken.

Nalaten

Via uw testament kunt u nalaten aan het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem. U kunt in uw testament kiezen voor een erfstelling of een legaat, een vast bedrag. Vanwege de ANBI-status zijn nalatenschappen vrijgesteld van erfbelasting. Mocht u voornemens zijn het museum een bedrag na te laten, dan komt dit daarom volledig ten goede aan het museum of aan een specifiek aangewezen project, afhankelijk van uw wens.
Schenken en nalaten kan zowel middels een financiële schenking of in de vorm van een getaxeerd object, archief of kunstvoorwerp zijn. Dit verloopt altijd in samenspraak met het museum.

Direct doneren?

Eenmalige donaties, groot of klein, zijn bijzonder welkom op rekeningnummer: NL14ABNA0626931193, t.n.v. Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem onder vermelding van ‘Eenmalige donatie’ en eventueel uw contactgegevens om u te kunnen bedanken.

Begunstigers

  • Bank Giro Loterij
  • Mondriaanfonds
  • Haarlem