Fondsen

Aanvullend op de (exploitatie)subsidie die de Gemeente Haarlem jaarlijks aan het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem verstrekt, werft het museum middels fondsenwerving bij donateurs, fondsen en stichtingen, en bedrijven onontbeerlijke aanvullende gelden. Alleen zo kan het museum de collectie aanvullen, restaureren en presenteren, en speciale (educatieve) programma’s en (tentoonstellings)projecten organiseren.

Bijzondere dank gaat uit naar organisatie die het museum de afgelopen jaren hebben gesteund. Dankzij de bijdrage van de BankGiro Loterij zijn restauraties, aankopen en tentoonstellingen (mede) mogelijk gemaakt. Onder meer het Mondriaan Fonds, Van Toorn Scholten Stichting, Vereniging Rembrandt, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds 21, Stichting Dorodarte, Ammodo, Outset Netherlands, J.C. Ruigrok Stichting en anonieme fondsen zorgden ervoor dat het museum met exceptionele projecten de publieksaandacht wist te trekken.

Het museum zoekt continu actief naar samenwerking met fondsen met wie we onze missie kunnen delen. Bent u als fonds of stichting geïnteresseerd in de activiteiten van het museum, dan vertelt Emma Swaan – coördinator fondsenwerving & relatiebeheer – u graag meer over de mogelijkheden.

Begunstigers

  • Bank Giro Loterij
  • Mondriaanfonds
  • Haarlem