Museum onderschrijft richtlijn kunstenaarshonoraria

9 december 2016

De richtlijn kunstenaarshonoraria is een concrete handreiking aan zowel kunstenaars als presentatie-instellingen en musea. Iedereen die als opdrachtgever werkzaam is binnen de beeldende kunst of als deelvertegenwoordiger van de sector, kan gebruik maken van de richtlijn en daarmee van de rekentabel en de checklist die hier onderdeel van uitmaken. In de richtlijn worden de variabelen beschreven die van invloed zijn op de bepaling van de hoogte van het kunstenaarshonorarium per situatie: denk aan de duur van een presentatie, het aantal deelnemende kunstenaars, of er nieuw of bestaand werk wordt getoond et cetera.

De richtlijn is ontwikkeld op basis van praktijkonderzoek dat de afgelopen twee jaar is uitgevoerd in opdracht van BKNL. Dit onderzoek sloot aan bij de wens van de leden de contractpraktijk tussen kunstinstellingen en kunstenaars te professionaliseren en komt tegemoet aan de roep van onder meer de Sociaal Economische Raad en de Raad voor Cultuur voor het verbeteren van de inkomenspositie van kunstenaars. De richtlijn wordt breed gedragen en onderschreven door verschillende organisaties en verenigingen, waarvan de leden op dagelijkse basis te maken hebben met het honorariumvraagstuk. Dit zijn: Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars, Kunstenbond FNV en Vereniging Platform Beeldende Kunst, de belangenbehartiger namens de presentatie-instellingen; De Zaak Nu, en verschillende Nederlandse kunstmusea, waaronder het Van Abbemuseum Eindhoven, Bonnefantenmuseum Maastricht, Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem, Dordrechts Museum, Rijksmuseum Twenthe, TwentseWelle, Schunck Heerlen, Museum Arnhem, Museum Het Valkhof Nijmegen, Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden.

Begunstigers

  • Bank Giro Loterij
  • Mondriaanfonds
  • Haarlem