Museumwandeling

Museumwandeling: Verhalen uit de bijbel

Het Nederlands Bijbelgenootschap bestaat dit jaar 200 jaar. Ter gelegenheid daarvan is er een wandeling door het museum uitgezet langs schilderijen waarop Bijbelverhalen zijn uitgebeeld. De verhalen zijn afkomstig uit het Oude en het Nieuwe Testament, zoals ‘de zondeval’ en ‘de zondvloed’ uit het eerste Bijbelboek Genesis, geschilderd door Jan van Scorel en Jan Nagel. Maar ook ‘de kindermoord van Bethlehem’, uit het evangelie naar Mattheus in het Nieuwe Testament, die door Cornelis van Haarlem indrukwekkend in beeld werd gebracht. Andere onderwerpen die in de wandeling aan de orde komen zijn o.a. ‘de verkondiging’ (Lucas 1), ‘de aanbidding van de herders’ (Lucas 2) en ‘de aanbidding van de koningen’ (Mattheus 2). De wandeling is gratis verkrijgbaar van 12 april t/m 28 september.

Begunstigers

  • Bank Giro Loterij
  • Mondriaanfonds
  • Haarlem