Restauratie atelier

Conservering en restauratie in het Frans Hals Museum

Het restauratieatelier van het Frans Hals Museum bevindt zich op de zolder van het gebouw. Na de grootschalige verbouwing van het museum in 2011 heeft het atelier een efficiëntere indeling gekregen en is het bovendien flink gemoderniseerd. Dit stelt de restauratoren in staat om de kostbare collectie schilderijen van het Frans Hals Museum met de grootst mogelijke zorg te omringen.

Een team van vaste restauratoren, vaak aangevuld door freelancers, houdt zich dagelijks bezig met de conservering en restauratie van de collectie, zodat deze bewaard blijft voor toekomstige generaties. Naast de behandeling van de schilderijen in het restauratie atelier, voeren de restauratoren regelmatig conditie controles uit en geven ze adviezen over onder andere klimaatbeheersing in het museum, transport en opslag. Het restauratieteam wordt bovendien bijgestaan door een medewerker conservering die zich niet alleen bezig houdt met de preventieve conservering van de collectie, maar ook zorgt draagt voor het inlijsten van de schilderijen.

De restauratie van de Regentenstukken van Frans Hals

De drie regentenstukken van Frans Hals behoren tot zijn belangrijkste en invloedrijkste schilderijen. Deze topstukken worden op dit moment onderzocht en gerestaureerd. Recent is de restauratie van de Regenten van het St. Elisabeths Gasthuis voltooid; de vergeelde vernislagen en oude retouches zijn verwijderd. Het schilderij bevindt zich op dit moment in Boston waar het deel uitmaakt van de tentoonstelling Class Distinctions: Dutch Paintings In The Age of Rembrandt and Vermeer.

De restauratie van de Regenten van het Oudemannenhuis bevindt zich nog in de voorbereidende fase. Het onderzoek is gestart, maar met de behandeling is nog niet begonnen.
Naar aanleiding van de restauraties wordt onderzoek gedaan naar de schildertechniek en het materiaalgebruik van Hals, maar ook naar de natuurlijke veroudering van de materialen en de gevolgen van vroegere restauraties.

Blog

beschrijving

De Regentessen van het Oudemannenhuis wordt nu behandeld. Scheuren in het doek zijn gerepareerd en de vergeelde vernis kan worden verwijderd. Daarna volgt de spannende fase van het retoucheren. In de zomermaanden was het restauratieproces te volgen in het Frans Hals Museum waarbij het publiek over de schouder van de restaurator kon meekijken. Inmiddels bevindt het doek zich weer op het restauratieatelier maar kunt u de vorderingen nog wel volgen. Voor verslag van de restauratie volg de BLOG

De restauratie wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van de BankGiro Loterij, het Elisabeth van Thüringenfonds, de Vrienden van het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem, het Mondriaan Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Gemeente Haarlem.

Begunstigers

  • Bank Giro Loterij
  • Mondriaanfonds
  • Haarlem