Repainting artworks

Frans Hals gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken, om het delen van inhoud op sociale media mogelijk te maken en om de inhoud en advertenties van de site af te stemmen op uw voorkeuren. Dergelijke cookies worden ook door derden geplaatst. Door op ‘Accepteren’ te klikken, ga je hiermee akkoord. Zie onze cookie-instellingen voor een beschrijving van de cookies waarvoor wij jouw toestemming vragen.

Koop tickets

Wat is een museum volgens Frans?

Een kunstmuseum is een instituut voor visuele cultuur.
Het verzamelt, beheert, presenteert en onderzoekt kunstvoorwerpen als tekens van de tijd waarin ze zijn ontstaan. Het museum gaat ervan uit dat kunstenaars – toen en nu – niet louter de werkelijkheid afbeelden maar die ook anders verbeelden. Kunstenaars maken beelden en ontwikkelen ideeën om grip te krijgen op de werkelijkheid of om die te manipuleren, naar hun hand te zetten.

Een museum faciliteert in eerste instantie het kijken naar kunst.
Het kijken naar kunst is een visuele, emotionele maar ook intellectuele ervaring waarbij je hoofd, hart en hersenen gebruikt. Kunst spreekt tot het gemoed en zet aan tot denken. Kunst is altijd een ‘geschenk’, gemaakt voor een ander, geen specifieke ander maar elke ander die bereid is om te luisteren, kijken en lezen.

Een museum is een kijkwijzer.
Als publieke instelling heeft een museum de taak om mensen anders te laten kijken naar, en te denken over kunst om het bestaande en gevestigde te ondervragen en om steeds weer nieuwe en alternatieve perspectieven te suggereren. Om datgene dat onzichtbaar is gebleven – uit het verleden – en nog niet zichtbaar is omdat we het niet begrijpen – uit het heden – voor het voetlicht te brengen. Het museum leert je anders kijken om meer te zien.

Een museum is in continue conversatie met de wereld buiten het museum.
Enerzijds is het een stiltezone waarin je aan de ‘buzz’ van de wervelende werkelijkheid kunt ontsnappen, anderzijds is het juist een bril of lens waarmee je de realiteit leest. Een museum is geen eiland in de maatschappelijke werkelijkheid en ook geen politieke arena. Het is met de navelstreng verbonden aan maatschappelijke ontwikkelingen maar ook een onafhankelijke buitenstaander.

Het museum is een ‘betekenismachine’
die ons in staat stelt beelden telkens op andere wijze, vanuit verschillende invalshoeken te lezen. Door ze op diverse manieren – letterlijk en figuurlijk – naast elkaar te plaatsen, door andere achtergrondverhalen op de voorgrond te plaatsen, door verschillende interpretaties met elkaar te laten botsen. Zij staat aan de ene kant pal voor de ‘kunsthistorische’ benadering maar neemt een afwijkende ‘contextuele’ lezing even serieus.

Het museum is meerstemmig.
Het museum leest het beeld op een kunsthistorische en kunst kritische manier maar kan dat ook doen op een antropologische, historische, filosofische of etnografische manier of op een subjectieve manier waarbij ongebruikelijke associaties ontstaan. Het moet deze verschillende vormen van interpretatie en lectuur bevorderen. Het museum kent niet een enkele waarheid maar een veelheid aan mogelijke waarheden.

Het museum is continu in beweging.
Het genereert rondom een vaste collectie aan werken en ideeën telkens andere betekenissen die aan tijd en plaats gebonden zijn. Het museum verzamelt voor de eeuwigheid maar is ook een kind van zijn tijd in de manier waarop het verhalen over de collectie vertelt.

Het museum is ‘non fictie’ en ‘fictie’.
Een speculatief verhaal kan even interessant zijn als een wetenschappelijk verhaal. Het museum onderwijst maar het verbaast, ontroert en verwondert eveneens. Het is een feitenfabriek maar ook een plek waar de verbeelding wordt geprikkeld om grillig en afwijkend te zijn. De lezing van een gerespecteerd kunsthistoricus kan en moet even waardevol zijn als de lezing van een romanschrijfster.

Het museum is transhistorisch.
Het museum gelooft in (historische) continuïteit: tegenwoordige kunst krijgt pas betekenis in relatie tot de kunst die aan haar vooraf is gegaan, de hedendaagsheid van oude kunst kan benadrukt worden door een dialoog met huidige kunst. Wat iets hedendaags maakt is niet of het nu is gemaakt of drie eeuwen geleden maar wel of er elementen in zitten die ons iets kunnen vertellen over de huidige tijd. Het combineren van kunst uit verschillende tijdsvakken, levert nieuwe verhalen en een rijke kijkervaring op.

Het Frans Hals Museum is…

…een gelukkig huwelijk van twee collecties. Het Frans Hals Museum kent twee uiterste polen: de internationaal vermaarde collectie 17e-eeuwse kunst uit Haarlem, de bakermat van de Nederlandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw – met Frans Hals als pater familias. Daarnaast de collectie met actuele kunst uit de 20e en 21e eeuw, met focus op cutting edge werk van toonaangevende hedendaagse kunstenaars. Deze collecties zijn partners met een duidelijke eigen identiteit die innig verbonden zijn als communicerende vaten. Het zijn twee vuurstenen die tegen elkaar geslagen worden en waaruit nieuwe betekenis vonken ontstaan.

…een museum van de menselijke maat. Een klein huis voor Grote Meesters. In alle opzichten gastvrij, op een invoelende menselijke manier. Het Frans Hals Museum is zoals curator Lex ter Braak ooit aangaf ‘geen kathedraal maar een kapel’. Locatie Hof is huiselijk en intiem, een gebouw met een eigen levensgeschiedenis verbonden met die van de ‘huismeester’ Frans Hals. Op een forse steenworp afstand van Hof ligt locatie Hal, gelegen aan de Grote Markt, het historisch hart van Haarlem. Een architectonisch patchwork van drie monumentale gebouwen uit verschillende tijdsperiodes, met de 17e-eeuws Vleeshal als eyecatcher en van oudsher een plek waar mensen bijeenkwamen.

…een kenniscentrum. Het museum is naast archief en tentoonstellingscentrum ook kenniscentrum. Het toont kunst maar doet achter de schermen ook volop onderzoek naar kunst. Wat betekent dat in ons geval ? Het Frans Hals Museum wordt ook een expertisecentrum over Hals. Zoals het Van Gogh museum hét kenniscentrum voor Vincent van Gogh in de wereld is. Het Frans Hals museum wil een ‘hub’ zijn die het oeuvreonderzoek naar Hals aanzwengelt en stimuleert. Tegelijkertijd functioneert het museum als de plek waar in samenwerking met partners wordt nagedacht over geschiedenis en toekomst, het hoe en waarom van ‘transhistorical curating’ (het combineren van kunst uit diverse tijdsperken, contexten en stromingen).

…een ontmoetingscentrum. Een ontmoetingsplek waar verschillende kunstvormen, ideeën en bezoekers elkaar treffen, kruisen en overlappen: toeristen en studenten, oud en nieuw, verfstreken en pixels, verdiepend en speels. Die ontmoetingen laten je anders kijken, dingen ontdekken en daardoor meer zien.

…vernieuwend als Frans Hals! Een bruisende plek met een spannende en vooruitstrevende programmering die drie smaken biedt: oude en hedendaagse kunst en een prikkelende mix van beide. Gepresenteerd in een innovatieve vorm waarbij aandacht voor aandachtig kijken (visuele geletterdheid) gecombineerd wordt met een actieve houding van de bezoeker.

Game 3 of 3

Dislike
Frans Hals

Koos Breukel

Jan van Scorel

Guido van der Werve

Maerten van Heemskerck

Drag & drop if you like

or dislike it

Go on! Drag me around!

Are you sure?!

I don't like him either

He doesn't like you I'm afraid

Meet at Frans Hals!

Game 1 of 3

lock
lock

Game 2 of 3