Meet at

Haarlem

Repainting artworks

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Lees meer hierover in onze privacyverklaring.

EN NL
Gaat kunst u aan het hart? Dan houdt u beslist een goed gevoel over aan een gift of nalatenschap aan het museum. Welke vorm of omvang uw gebaar ook heeft: Frans Hals is met elke donatie even blij!

Doneer nu

Elke eenmalige donatie – groot of klein – is meer dan welkom!

IBAN

NL 14 ABNA 0626931193

Ten name van

Stichting Frans Hals Museum

Graag vermelden

'Eenmalige donatie' en eventueel uw contactgegevens om u te kunnen bedanken.

Of doneer direct via Tikkie

€10,- €25,- €50,-

Word lid!

U kunt ons ook steunen door vriend, beminnaer of roemer te worden.

Bekijk lidmaatschappen
Contact

Gwen van Loon
Fondsenwerving en Relatiebeheer
(+31)23-5115828

G.vanloon@franshalsmuseum.nl
Geven is even leuk als krijgen

Het Frans Hals Museum kan uw steun bijzonder goed gebruiken voor aankopen, restauraties, onderzoek, tentoonstellingen en educatieve programma’s. Schenken kan eenmalig, maar ook structureel met een vast bedrag over een langere periode. Als u een schenking doet, kunt u zelf bepalen waar uw bijdrage naartoe gaat: het museum als geheel, een tentoonstelling, een specifiek educatief project of de collectie. Zo wordt geven nog leuker!

Weldoen is fiscaal aantrekkelijk

Het Frans Hals Museum is een culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling). Schenkingen mag u in veel gevallen in mindering brengen op uw fiscale jaarinkomen. Wanneer u ons museum steunt met een vast bedrag voor een periode van minimaal 5 jaar, dan maakt de Geefwet een extra giftenaftrek van 25% mogelijk. Het museum hoeft geen belasting te betalen over uw gift – zo weet u zeker dat de gift geheel besteed aan het door u beoogde doel.

Voelt u iets voor een schenking of ontvangt u graag meer informatie? Coördinator Particuliere Relaties Gwen van Loon nodigt u graag uit voor een verkennend gesprek.

Voeg een (kunst)object toe aan de collectie

Ook kunt u een object schenken. Het museum is ontzettend blij met dit soort schenkingen. We moeten echter toch selectief zijn bij het verwerven van nieuwe objecten. Alleen objecten die passen in ons collectiebeleid kunnen wij aannemen.

Om een verzoek tot donatie van een object in behandeling te nemen, verzoeken wij u een digitale foto en zoveel mogelijk informatie over het object te sturen naar meet@franshalsmuseum.nl.

Maak cultuur tot erfenis

De erfenis van Frans Hals kunt u dagelijks zien in het museum. Nalaten is een heel bijzondere manier van geven. Is het geen prachtige gedachte om als kunstliefhebber het Frans Hals Museum tot (mede)erfgenaam of legataris te benoemen? In het eerste geval laat u een erfdeel of percentage van uw vermogen na. In het tweede geval een specifiek bedrag of goed. Het Frans Hals Museum heeft een culturele ANBI-status waardoor het geen erfbelasting hoeft af te dragen. Hierdoor komt uw nalatenschap volledig ten goede aan de kunst en cultuur.

Persoonlijke wensen vervullen

Zou u graag een bepaald bedrag of voorwerp nalaten aan het museum, dan kan dat door de Stichting Frans Hals Museum als erfgenaam in uw testament te benoemen. Wij helpen u graag bij het zorgvuldige formuleren van uw persoonlijke wensen. Zo is het mogelijk om erfstellingen onder voorwaarden te doen, zodat het allemaal precies verloopt zoals u het graag wilt. We adviseren om uw plannen ook altijd met een notaris bespreken.

Erfstelling of Legaat

U kunt in uw testament kiezen tussen een erfstelling en een legaat voor een culturele instelling. Erfstelling is de optie waarbij het Frans Hals Museum een erfdeel ontvangt, dus een bepaald deel of percentage van uw nalatenschap net als uw familie of andere instellingen. De exacte omvang hangt af van het totaal nagelaten vermogen.

Een legaat houdt in dat u een bepaald bedrag in geld of een goed (zoals een huis of schilderij) nalaat aan het Frans Hals Museum. Via een legaat kunt u in uw testament zelf omschrijven wat u van uw erfenis precies wenst na te laten.

Testament opstellen

Wanneer u specifieke wensen heeft over de verdeling van uw nalatenschap moet een notaris dit voor u vastleggen in een testament. Het opstellen van een testament kan eenvoudig zijn. Uw eigen notaris kan u over de details informeren. Als u het Frans Hals Museum in uw testament heeft opgenomen, horen wij dit heel graag. Zo kunnen we u bedanken en uitnodigingen in het museum. Uiteraard kunt u het ook altijd aangeven als u geen verder contact met ons wenst.

Gwen van Loon helpt u graag bij het formuleren van uw persoonlijke wensen en voorwaarden. U kunt het ook met uw notaris bespreken, die een en ander in uw testament zal moeten vastleggen.

Start een fonds op naam

Zoekt u een mooie, persoonlijke manier om het museum structureel en gericht te ondersteunen? Roep dan een fonds in het leven waaraan uw naam verbonden is. Gwen van Loon denkt graag met u mee over de mogelijkheden van deze optie.

Game 3 of 3

Dislike
Frans Hals

Koos Breukel

Jan van Scorel

Guido van der Werve

Maerten van Heemskerck

Drag & drop if you like

or dislike it

Go on! Drag me around!

Are you sure?!

I don't like him either

He doesn't like you I'm afraid

Meet at Frans Hals!

Game 1 of 3

lock
lock

Game 2 of 3