Repainting artworks

‘Het Frans Hals Museum gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken, om het delen van inhoud op sociale media mogelijk te maken en om de inhoud en advertenties van de site af te stemmen op uw voorkeuren. Dergelijke cookies worden ook door derden geplaatst. Door op ‘Accepteren’ te klikken, ga je hiermee akkoord. Zie onze cookie-instellingen voor een beschrijving van de cookies waarvoor wij jouw toestemming vragen.

Koop tickets
Stichting Frans Hals Museum staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling). Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Begunstigers van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Het doel van Stichting Frans Hals Museum is het registreren, bewaren, conserveren, verrijken, documenteren, publiceren, onderzoeken, presenteren en vervreemden van kunstwerken op het gebied van beeldende kunst.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Het Frans Hals Museum stelt zich ten doel om het publiek te informeren over, en te laten genieten van, de ongekende bloei van de schilderkunst in de 17de eeuw, alsook van de internationale ontwikkelingen in de hedendaagse beeldende kunst. Het overdragen van de rijke collectie 16e en 17e eeuwse schilderkunst en van de verzameling moderne en hedendaagse kunst aan toekomstige generaties staat hierbij centraal.

Contactgegevens

Naam

Stichting Frans Hals Museum

Postadres

Postbus 3365
2001 DJ HAARLEM

Telefoonnummer

023-5115775

IBAN

NL 14 ABNA 0626931193

RSIN

819533828

KvK nummer

34303231

Contact

Documenten

Bestuur

Stichting Frans Hals Museum wordt bestuurd door een eenhoofdige directie. De directeur is verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering van het museum. De Stichting heeft een Raad van Toezicht die tot taak heeft om toezicht te houden op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden organisatie. De Raad van Toezicht staat de directeur met advies terzijde. Bestuur en toezicht verhouden zich tot elkaar conform het Raad van Toezichtmodel zoals dat is beschreven in de Governance Code Cultuur.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit:
Frans Corpeleijn – voorzitter
Marie Hélène Cornips
Sheila Sitalsing
Monique Steijns
Hendrik Driessen
Bartout Gieben
Volker Manuth
Wietze Reehoorn

Beloningsbeleid

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving (Wet Normering Bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door de leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed. De werknemers van de Stichting Frans Hals Museum vallen onder de Museum CAO.

 

Game 3 of 3

Dislike
Frans Hals

Koos Breukel

Jan van Scorel

Guido van der Werve

Maerten van Heemskerck

Drag & drop if you like

or dislike it

Go on! Drag me around!

Are you sure?!

I don't like him either

He doesn't like you I'm afraid

Meet at Frans Hals!

Game 1 of 3

lock
lock

Game 2 of 3